Övrigt vilt

JUST NU FINNS INGET ÖVRIGT VILT I BUTIKEN

Tillgången på riktigt fint skjutet vilt är en bristvara. Min leverantör här är Riksdagsmannagården i Törneryd. En gård med ett litet fint slakteri med höga krav på de djur som tas in där. Detta och en stor efterfrågan på viltkött gör att tillgången i frysarna är varierande. En annan orsak till den bristande tillgången är önskan om att råvaran ska komma från skogar eller hägn i Blekinge eller i dess närhet.

Ring gärna för närmare besked eller gör din beställning så ska vi göra så gott vi kan för att du ska bli nöjd.

Övrigt vilt – kronhjort, rådjur, vildsvin och älg. Färs, grytbitar och styckningsdetaljer. Bästa tillgången är under halva nov-feb.

Fasan och Vildand (uppfödda och skjutna på Riksdagsmannagården) – fileér (fileér med sköld och hel samt halv fågel går att beställa). Bästa tillgången är under halva nov-feb.