Djuren

Hjortarna

Dovhjortar är enastående bra landskapsvårdare då de på ett effektivt sätt håller efter både gräs och sly med sitt betande. Och det var bl.a. just därför det blev hjortar på Bottnansmåla Gård.

Hjortarna är också otroligt vackra djur och olika färgvariationer kan förekomma. De kan vara traditionellt brunaktiga med mer eller mindre tydliga vita prickar, men även rent vita och i det närmaste svarta djur finns. Under vintermånaderna blir de mer mörka och dystra i pälsen.

Under den tid på året då det inte är så mycket för djuren att äta naturligt i hägnet, får de välsmakande ensilage och spannmål utkört till sig.

Hjortarna (handjuren) fäller sina horn varje år, i slutet av april eller i maj månad. Det dröjer inte många dagar innan nya horn börjar att växa ut igen.

Runt midsommar och strax därefter, föds kalvarna och då ska man visa djuren allra största respekt och inte störa dem på något vis. När kalvarna är några månader så är det full rulle i hagarna, främst på kvällarna, när de leker och springer ikapp så fort de orkar. Hindarna (hondjuren) kan då bli lite oroliga och kallar på kalvarna med olika grymtande läten. Kalvarna svarar med sina pipande ljud.

Avskutningen av de djur som ska slaktas sker oftast under hösten, innan brunsten.

Brunsten infaller i mitten av oktober till mitten av november. Under denna tid kan man höra hjortarnas (handjurens) karaktäristiska bröl över nejderna. Brölet kan liknas vid kraftiga grymtningar.

I och med denna typ av djurproduktion kan jag erbjuda ett öppet och betat landskap men också ett högkvalitativt viltkött till alla som uppskattar småskalighet och närodlade råvaror.

Hjorthägn

2010 tog jag beslutet om att bevara det natur- och kulturlandskap som omsluter gårdens och byns centrum. Jag ville hålla det öppet och inte låta det växa igen med gran eller annan vegetation.

Hägnet byggdes hösten 2011 och de första djuren anlände 2012 i januari månad. Området är uppdelat i 2 olika fållor och sträcker sig nästan genom hela byn, från söder till norr. Hela hägnet är på 18ha och betas nu av ca 150-180 djur varje sommar.