Delikatesser

  • Rökta detaljer – främst av dovhjort. Ibland även vildsvin.
    Detaljerna läggs i saltlag under flera dagar och röks på ett riktigt och genuint vis. Alltså ingen snabbvariant på några timmar.
  • Leverpastej/korv – främst av dovhjort.
  • Leberwurst i burk – främst av vildsvin.